← Powrót (ORPPD)

Scenariusze studiowania I

Dodawanie pracy - ustalanie wartości jaka powinna zostać wprowadzona w sekcji Dane ukończonego kierunku studiów w polu Wersja danych na dzień

Studiowanie bez przerw

Zmiana formy kształcenia

Przeniesienie studenta pomiędzy studiami w obrębie uczelni - zaliczenie toku studiów

Przeniesienie studenta pomiędzy studiami w obrębie uczelni - brak zaliczenia