← Powrót

Opis modułu

Zadaniem modułu Nieruchomości jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji o dofinansowaniu lub modernizacji inwestycji oraz oceny kosztów utrzymania istniejącej infrastruktury nieruchomości instytucji − uczelni lub jednostki naukowej.

System POL-on w myśl Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce umożliwia rejestrowanie danych dotyczących nieruchomości będących w posiadaniu jednostki naukowej lub przez nią użytkowanych w zakresie:

  • danych podstawowych o nieruchomości;
  • danych o pomieszczeniach: dydaktyczne, badawcze, socjalne, inne (nie obejmuje jednostek naukowych).

Stanowi ewidencję faktycznego − bieżącego stanu nieruchomości z określeniem tytułu prawnego do dysponowania nią.

Nieruchomości w systemie POL-on zostały podzielone na trzy grupy:

  • budynki
  • lokale
  • działki, które dodatkowo posiadają kategorię (podgrupę):
    • zabudowana
    • niezabudowana