← Powrót

Proces zarządzania danymi w rejestrze cudzoziemców NAWA


Scenariusz usunięcia danych z rejestru cudzoziemców NAWA

1. Użytkownik z rolą „INST_PR_WS” uruchamia zestawienie „NAWA Cudzoziemcy → Rejestr cudzoziemców - zarządzanie”
a) widok zestawienia służącego do zarządzania rejestrem znajduje się poniżej

2. Użytkownik klika w przycisk „Szukaj”
3. Użytkownik wyszukuje odpowiednią osobę na liście i klika w link „usuń” który znajduje się w kolumnie „Akcja”
a) każdy wprowadzony rekord do rejestru można usunąć
4. System prosi o potwierdzenie akcji usuwania dla wskazanego rekordu
5. Jeśli użytkownik potwierdzi chęć usunięcia rekordu to systemu usunie dany rekord z rejestru
a) usunięcie takiego rekordu z rejestru jest całkowite