← Powrót

Proces zasilania rejestru cudzoziemców NAWA


Podstawowy scenariusz zasilenia rejestru

1. Pobranie szablonu xls
2. Uzupełnienie szablonu xls danymi
3. Wczytanie pliku z danymi do systemu
4. Przetworzenie pliku z danymi

Wygląd ogólny formatki pozwalającej pobranie szablonu xls i zasilenie rejestru cudzoziemców NAWA

Szczegółowy scenariusz zasilenia rejestru

1. Pobranie szablonu xls
a) wciśnięcie przycisku „pobierz szablon”
2. Zapisanie szablonu xls w lokalnym systemie plików użytkownika
3. Wypęłnienie przez użytkownika pliku xls
a) nagłówki pliki i jego struktura powinny pozostać niezmienione
- dane należy uzupełniać od wiersza nr 4 uzupełniając odpowiednie pola wg. zamieszczonych komentarzy
4. Wczytanie pliku xls do systemu
a) użytkownik wciska przycisk „wybierz”
b) użytkownik za pomocą standardowego okna wybory pliku wybiera uzupełniony danymi plik xls
5. System wczytuje plik
6. Użytkownik rozpoczyna proces prztwarzania wczytanego pliku
a) w tym celu użytkownik wciska przycisk „przetwórz”
7. System przetwarza plik
a) system weryfikuje dane wg. reguł opisanych w komentarzach pliku szablonu xls
- jeśli są błędy w pliku to proces zostaje przetwarzania zostaje wstrzmany i dane nie zostaną wgrane
- podobnie jeśli system wykryje zduplikowane dane w obrębie samego pliku to system zgłosi błędy i wymieni linie w jakich duplikaty zostały wykryte
- wygląd procesu przetwarzania pliku z danymi w kontekście wystąpienia błędów został zobrazowany poniżejb) jeśli proces weryfikacji reguł biznesowych nie zgłosi błędów to system weryfikuje duplikaty
- jeśli dane w pliku są duplikatami danych znajdujących się już w rejestrze to system generuje komunikat jak poniżejc) operator ma możliwość nadpisania odnalezionych duplikatów danymi znajdującymi się w pliku lub anulowanie procesu prztwarzania
d) jeśli proces zakończył się sukcesem to użytkownik otrzyma następujący komunikat