← Powrót

Laureat nagrody/ wyróżnienia

W przypadku nagrody o charakterze Dla jednostki w ramach wyboru laureata wyświetlą się jednostki będące w obrębie jednostki podstawowej, z poziomu której loguje się użytkownik.

W przypadku nagrody o charakterze Indywidualnym bądź Zespołowym w ramach wyboru laureata osoby wyświetlą się osoby zatrudnione w jednostce. Założono, iż data przyznania nagrody pokrywa się z zatrudnieniem pracownika w jednostce (możliwe jest dodanie historycznych nagród dla osób zatrudnionych w przeszłości (znacznik „Uwzględnij zatrudnienie historyczne”)).