← Powrót

Edycja i usuwanie nagrody/ wyróżnienia

Edycja nagrody/ wyróżnienia

Wchodząc w szczegółowe dane nagrody/ wyróżnienia należy wybrać przycisk Edytuj, aby dotrzeć do formularza edycji.
Edycji podlegają wszystkie dane wprowadzone podczas dodawania, z wyjątkiem przypadku kiedy w trakcie dodawania określono charakter nagrody Dla jednostki, wówczas nie ma możliwości zmiany charakteru nagrody na inną w sposób bezpośredni. Aby zmienić charakter nagrody z Dla jednostki na Indywidualny bądź Zespołowy należy usunąć nagrodę/ wyróżnienie i dodać ją ponownie z właściwymi parametrami.

Natomiast w przypadku kiedy nagroda w trakcie dodawania została oznaczona jako Indywidualna bądź Zespołowa istnieje możliwość edycji tej cechy odpowiednio na Zespołową bądź Indywidualną.

Usuwanie nagrody

W celu usunięcia nagrody/ wyróżnienia należy wybrać przycisk Usuń w szczegółach nagrody. Jeśli nagroda nie będzie posiadała powiązań z laureatami, zostanie usunięta, w przeciwnym przypadku użytkownik zostanie poinformowany o tym komunikatem:

Wówczas należy postąpić zgodnie z treścią komunikatu, następnie wrócić do operacji usuwania.