← Powrót

Opis modułu

Nagrody i wyróżnienia wchodzą w skład modułu Działania upowszechniające naukę.
Zadaniem funkcjonalności jest gromadzenie danych o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych Instytucjom lub jej pracownikom.