← Powrót

Opis modułu

Dane o nadanych tytułach naukowych są wprowadzane przez CKSST. Publicznie dosępny jest zestawienie Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano tytuł profesora

Wymagane role