← Powrót

Często zadawane pytania

Nadawane tytuły naukowe


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

W jaki sposób wpisać w systemie zawiadomienie o nadaniu tytułu profesora?

W Systemie POL-on dane do ogólnopolskiego wykazu osób, którym nadano tytuł profesora wprowadza Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie 30 dni od dnia nadania tytułu profesora (art. 31b ust. 3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki).