← Powrót

Zakres danych

Zawiadomienie o nadaniu stopnia

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
Nadany stopieńtakNadany stopień
Data wszczęcia przewodu doktorskiego albo postępowania habilitacyjnego albo przewodu habilitacyjnegotakData wszczęcia przewodu doktorskiego albo postępowania habilitacyjnego albo przewodu habilitacyjnego
Data uchwały o nadaniu stopniatakData uchwały o nadaniu stopnia
Numer uchwały o nadaniu stopniatakNumer uchwały o nadaniu stopnia
Data zatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i TytułównieData zatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i TytułówDotyczy jednostki, której uprawnienie do nadawania stopnia doktora zostało ograniczone
Obszar, Dziedzina i DyscyplinatakObszar, Dziedzina i Dyscyplina
SpecjalnośćnieSpecjalność
Jednostka, która nadała stopieńtakNazwa jednostki w dniu uchwały o nadaniu stopnia
Informacje dodatkowenieOpcjonalne informacje