← Powrót

Reguły

Pole 'Klasyfikacja' jest wymagane

Wymagane wskazanie rodzaju klasyfikacji:

 • nowa klasyfikacja 1)
 • stara klasyfikacja (w domyśle CKSST) 2)
 • klasyfikacja inna 3)

Możliwość wskazania danych w zakresie przedziałów czasowych:

→ Data wszczęcia postępowania < 1.10.2011
     └ klasyfikacja inna
→ 1.10.2011 <= Data wszczęcia postępowania < 1.10.2013
     └ klasyfikacja stara
     └ klasyfikacja inna
→ Data wszczęcia postępowania >= 1.10.2013
     └ klasyfikacja stara
→ Data nadania > 30.04.2019 (bez względu na datę wszczęcia postępowania)
     └ klasyfikacja nowa
1)
obecnie obowiązująca klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wprowadzona na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818).
2)
klasyfikacja obowiązująca do dnia 30 kwietnia 2019 r. – wprowadzona na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1065).
3)
klasyfikacja historyczna obowiązująca przed 1 października 2011 r.