← Powrót

Opis modułu

Moduł Nadawane stopnie naukowe umożliwia zarządzanie zawiadomieniami o nadaniu stopnia w menu Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty

Wymagane role

  • INST_DR_DRHAB - Pracownik jednostki zarządzający nadanymi stopniami, streszczeniami, recenzjami i autoreferatami
  • INST_DR_DRHAB_PODGLAD - Pracownik jednostki z dostępem do nadanych stopni oraz streszczeń, recenzji i autoreferatów
  • CK_DR_DRHAB - Pracownik Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dostępem do zawiadomień o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz bazy streszczeń rozpraw doktorskich i autoreferatów w postępowaniach habilitacyjnych