← Powrót

Zmiana hasła

Zmiana hasła - użytkownik z kontem centralnym

  • Administrator instytucji wciska przycisk „Zmień hasło” znajdujący się w danych podstawowych użytkownika
  • System MCL za pośrednictwem systemu POL-on przesyła maila inicjującego proces zmiany hasła
  • Użytkownik posługując się przesłanym mailem zmienia hasło w systemie MCL