← Powrót

Dodawanie użytkownika

Dodanie nowego użytkownika - użytkownik posiada już konto centralne

 • Administrator instytucji wciska przycisk „Dodaj użytkownika” znajdujący się na zestawieniu użytkowników
 • System POL-on wyświetla użytkownikowi formularz rejestracji
 • Administrator instytucji wprowadza dane użytkownika i wciska „Dalej”
  • dane login/e-mail w tym wypadku muszą być zgodne z tymi jakimi użytkownik posługuje się w ramach konta MCL
 • System POL-on weryfikuje czy dany użytkownik istnieje w systemie POL-on
  • Jeśli użytkownik w systemie POL-on nie istnieje to następuje jeszcze weryfikacja istnienia użytkownika w systemie MCL (w tym przypadku podany przez administratora login oraz adres e-mail muszą być zgodne i muszą istnieć w systemie MCL)
  • Jeśli system POL-on wykrył użytkownika MCL zgodnego co do danych: login-email to przechodzi do rejestracji uprawnień użytkownika w jednostce
 • Administrator instytucji wprowadza uprawnienie i klika w przycisk „Zakończ”
 • System POL-on rejestruje użytkownika na istniejącym koncie MCL
  • w tym wypadku system POL-on przesyła maila który ma na celu potwierdzenie iż podany e-mail należy do danego użytkownika (do momentu potwierdzenia użytkownik w POL-on jest nieaktywny)
  • system MCL w tym wypadku nie przesyła maila

Dodanie nowego użytkownika - użytkownik nie posiada konta centralnego przed rejestracją w POL-on

 • Administrator instytucji wciska przycisk „Dodaj użytkownika” znajdujący się na zestawieniu użytkowników
 • System POL-on wyświetla użytkownikowi formularz rejestracji
 • Administrator instytucji wprowadza dane użytkownika i wciska „Dalej”
 • System POL-on weryfikuje czy dany użytkownik istnieje w systemie POL-on
  • Jeśli nie istnieje to weryfikuje jeszcze istnienie użytkownika w systemie MCL (nie może istnieć ani podany login ani adres e-mail)
  • Jeśli w obu systemach system nie wykrył danych: login-email to przechodzi do rejestracji uprawnień użytkownika w jednostce
 • Administrator instytucji wprowadza uprawnienie i klika w przycisk „Zakończ”
 • System MCL rejestruje użytkownika i jeśli proces się powiódł użytkownik jest rejestrowany w systemie POL-on
  • w tym wypadku system MCL przesyła maila który ma na celu potwierdzenie iż podany e-mail należy do danego użytkownika (do momentu potwierdzenia użytkownik w POL-on jest nieaktywny)
  • system POL-on nie przesyła maila w tym wypadku