← Powrót

Zmiana parametrów konta centralnego

Proces zmiany parametrów konta centralnego

  1. Użytkownik po zalogowaniu do POL-on otwiera panel „Moje dane” i wciska przycisk „Edytuj parametry konta centralnego”
  2. Użytkownik zostaje przeniesiony do panelu użytkownika systemu MCL który to otwiera się w nowej zakładce przeglądarki (widok poniżej)
  3. W panelu użytkownika system MCL użytkownik może zmienić parametry konta centralnego i je zapisać
  4. Po zapisanu danych użytkownik może zamknąć zakłądkę przeglądarki (zakładka z systemem POL-on jest dalej otwarta)