← Powrót

Logowanie użytkownika w POL-on

Logowanie użytkownika - konto centralne

 1. Użytkownik otwiera stronę logowania POL-on
 2. Użytkownik wybiera opcję „Zaloguj się przez moduł centralnego logowania” (znajdującą się pod standardowym formularzem logowania - widok na poniższym ekranie)
 3. System POL-on przenosi użytkownika na stronę logowania systemu MCL (poniżej wygląd strony logowania MCL) \\
 4. Użytkownik wprowadza dane uwierzytelniające: „Nazwa użytkownika” (lub adres e-mail) i hasło
  • można wprowadzić albo „Nazwę użytkownika” albo adres „e-mail” (adres e-mail jaki użytkownik podał w systemie MCL)
 5. Użytkownik wciska przycisk zaloguj
 6. System MCL weryfikuje parametry wpisane przez użytkownika
  • jeśli parametry są nieprawidłowe lub konto jest zablokowane system MCL wyświetla komunikaty błędów
 7. Jeśli nie wystąpiły błędy logowania system MCL przekierowuje użytkownika ponownie do systemu POL-on
 8. System POL-on weryfikuje uprawnienia użytkownika
  • jeśli użytkownik posiada uprawnienia to system POL-on loguje użytkownika i wyświetla jego pulpit