← Powrót

Logowanie użytkownika w POL-on

Logowanie użytkownika - konto lokalne

 1. Użytkownik otwiera stronę logowania POl-on (zmodyfikowana strona logowania poniżej \\
 2. Użytkownik wprowadza dane uwierzytelniające: login i hasło
 3. Użytkownik wciska przycisk zaloguj
 4. System POL-on weryfikuje parametry wpisane przez użytkownika
  • jeśli parametry są prawidłowe system przechodzi do weryfikacji uprawnień
  • jeśli parametry są nieprawidłowe lub konto jest zablokowane wyświetlane są komunikaty błędów
 5. System POL-on weryfikuje uprawnienia użytkownika
  • jeśli użytkownik posiada uprawnienia to system POL-on loguje użytkownika i wyświetla jego pulpit