← Powrót

Opis modułu - kontekst administratora

Skrócony opis rozwiązania

System MCL służy tylko i wyłącznie uwierzytelnieniu użytkownika, nie weryfikuje uprawnień w systemie POL-on. Tak więc konto centralne MCL jest tylko „mapowane” na odpowiednią definicję użytkownika w systemie POL-on. Definicja i kontrola uprawnień jest ciągle realizowane tylko i wyłącznie w systemie POl-on. Także definicja samego użytkownika znajduje się w systemie POL-on - co najwyżej może zostać wzbogacona o możliwości logowania się kontem centralnym MCL.

Wprowadzenie systemu MCL nie zmienia w żaden sposób podejścia do procesów rejestracji użytkownika i nadawania uprawnień w systemie POl-on. W dalszym ciągu nowy użytkownik musi być zarejestrowany przez administratora jednostki.

Konta lokalne POl-on

Korzystanie z kont centralnych MCL jest dobrowolne w zakresie użytkowników już istniejących w systemie POL-on. W przypadku nowo rejestrowanych użytkowników rejestrowani są oni od razu z kontem centralnym MCL.

Korzystanie z kont lokalnych będzie więc w dalszym ciągu możliwe ale tylko dla obecnych użytkowników. Zasady i procesu związane z obsługą kont lokalnych nie ulegają żadnym zmianom w związku z wprowadzeniem obsługi kont centralnych MCL.

Użytkownicy którzy przenieśli się na konta centralne MCL lub zupełnie nowi użytkownicy POL-on nie mogą już korzystać z kont lokalnych. Użytkownik POL-on może korzystać tylko z jednego typu konta (centralne lub lokalne) a po przejściu na konto centralne juz tylko z centralnego.

Procesy zarządzania użytkownikiem w POL-on w kontekście wprowadzenia kont centralnych MCL

Zasadnicze procesy administracyjne w POL-on w kontekście wprowadzenia kont centralnych do systemu

  • Rejestracja nowego użytkownika - zmiana tylko taka iż system POL-on w procesie rejestracji odnosi się do systemu MCL w celu weryfikacji konta (czy podany przez użytkownika identyfikator i adres e-mail jest unikalny zarówno w skali systemu POL-on jak i systemu MCL)
  • Zmiana hasła - proces POL-on wysyła żądanie do systemu MCL, system MCL wysyła wiadomość e-mail do użytkownika (różnice są tylko w kontekście użytkownika z kontem centralnym)
  • Wymuszenie zmiany hasła - proces ma uzasadnienie tylko w przypadku użytkowników z kontami lokalnymi, dla użytkownika z kontem centralnym nie występuje
  • Edycja parametrów konta - nie zmienia się sam proces - jedyna ważna rzecz o jakiej należy pamiętać to to iż edycja parametrów konta w POL-on (np: Nazwiska) nie ma wpływu na parametry konta centralnego
  • Nadawanie uprawnień użytkownikowi - proces ten pozostaje zupełnie bez zmian