← Powrót

Najszybsza droga do pierwszego logowania MCL w systemie POL-on 2

Ważne wskazówki

Logowanie w systemie POL-on 2 za pomocą konta centralnego MCL jest już jedyną opcją. Logowanie kontem lokalnym nie jest już możliwe.

Miracja danych z POL-on 1
Opis poniższy dotyczy tylko tych użytkowników którzy w starym systemie POL-on do końca używali kont lokalnych i nie podłączyli sobie dotychczas konta MCL
Każdy użytkownik który przed uruchomieniem POL-on 2 logował się już kontem centralnym MCL do starego systemu nie musi wykonywać żadnych czynności tu opisywanych - zaloguje się do nowego systemu od razu.

Proces pozyskania możliwości logowania kontem MCL w POL-on 2 (istniejący użytkownik POL-on 1)

 1. Użytkownik zakłada konto centralne MCL (jeśli masz już konto centralne MCL ten krok możesz pominąć)
 2. Po założeniu konta centralnego MCL i jego aktywacji użytkownik sygnalizuje administratorowi POL-on swojej instytucji potrzebę podłączenia konta MCL
  • administrator POL-on inicjuje proces podłączenia konta MCL czego wynikiem jest wiadomość e-mail
 3. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z systemu POL-on użytkownik klika w niej na przycisk „Kontynuuj proces” 4. Użytkownik otrzymuje formularz logowania MCL
  • w tym kroku należy się już tylko zalogować założonym w korku 1 kontem centralnym MCL 5. Po poprawnym logowaniu w MCL użytkownik otrzymuje komunikat o zakończeniu procesu logowania 6. Użytkownik zostaje zalogowany do nowego systemu POL-on 2
 7. Koniec procesu pierwszego logowania i podłączania konta MCL