← Powrót

Najszybsza droga do pierwszego logowania MCL w systemie POL-on

Ważne wskazówki

Logowanie w systemie POL-on za pomocą konta centralnego MCL nie jest aktualnie wymagane i dalej można używać logowania kontem lokalnym. Działa więc w pełni poprzedni sposób logowania do systemu POL-ona bez wykonywania jakichkolwiek czynności.

Nowy użytkownik systemu POL-on (zarejestrowany po 21 września 2018 roku) posiada już konto centralne i nie musi wykonywać dodatkowych czynności opisanych poniżej

Proces pozyskania możliwości logowania kontem MCL w POL-on (aktualny użytkownik POL-on)

  1. Użytkownik zakłada konto centralne MCL
  2. Po założeniu konta centralnego MCL i jego aktywacji użytkownik loguje się „starym” kontem lokalnym do systemu POL-on
  3. Po zalogowaniu do POL-on użytkownik wybiera w sekcji „Moje dane” opcję „Zmień konto”
    • proces zmiany konta został opisany na stronie pomocy: Proces zmiany konta w systemie POL-on
    • w tym korku w procesie zmiany konta należy się tylko zalogować założonym w korku 1 kontem centralnym MCL (nie należy już się ponownie rejestrować w systemie MCL w tym punkcie procesu - zostało to wykonane w kroku 1 - wystarczy się zalogować)
  4. Po procesie przełączenia na konto centralne zalogowane sesje z systemem POL-on zostają zamknięte i użytkownik musi się ponownie zalogować
  5. Logując się ponownie użytkownik używa już opcji logowania kontem centralnym w systemie POL-on