← Powrót

Opis modułu - kontekst użytkownika

Konta lokalne POl-on

Użytkownik może korzystać w dalszym ciągu z aktualnego sposobu logowania kontem lokalnym. Migrację do konta centralnego można przeprowadzić samodzielnie w dowolnym dla użytkownika terminie. Korzystanie z kont centralnych MCL jest dobrowolne dla obecnych użytkowników systemu POL-on.

Skrócony opis rozwiązania

System MCL umożliwia logowanie się w systemie POL-on za pomocą konta centralnego. Jako konto centralne rozumie się konto użytkownika istniejące w systemie MCL któro pozwala na logowanie do wielu systemów dziedzinowych.

Aktualnie w ramach konta centralnego użytkownik może się logować do następujących systemów dziedzinowych utrzymywanych przez OPI PIB:

 • POL-on
 • ORPPD
 • PBN
 • Nauka Polska
 • Inventorum

Użytkownik musi oczywiście posiadać uprawnienia systemowe w poszczególnych systemach dziedzinowych aby móc się zalogować.

Użytkownik chcący się zalogować za pomocą konta centralnego w systemie POL-on musi posiadać:

 • zarejestrowane i aktywne konto centralne MCL
 • wykonaną operację połączenia użytkownika POL-on z kontem centralnym MCL należącym do danego użytkownika

W przypadku nowego użytkownika obie powyższe operacje są wykonane w trakcie operacji rejestracji tegoż użytkownika przez administratora instytucji. W przypadku obecnego użytkownika operacje powyższe musi wykonać użytkownik samodzielnie.

Różnice dla użytkownika wykorzystującego konto centralne

Zasadnicze różnice są następujące:

 • proces logowania do systemu POL-on wymaga użycia innej opcji w formularzu logowania POL-on
 • procesy zmiany hasła i przypominania hasła wykonywane są w systemie MCL (dla konta lokalnego w systemie POL-on)
 • dane konta centralnego są przechowywane w systemie MCL
 • dane użytkownika systemu POL-on przechowywane są dalej w systemie POL-on (tak jak obecnie jednak dane te nie mają nic wspólnego z danymi użytkownika zapisanymi w systemie MCL)
 • blokada użytkownika w systemie POL-on nie blokuje możliwości logowania się kontem centralnym do innych systemów
 • adres e-mail podany jako kontaktowy w systemie POL-on może się różnić od tego podanego w systemie MCL