To jest stara wersja strony!


Opis modułu dostępny w poprzedniej wersji pomocy

Laboratoria badawcze

Aktualności

Ostatnie zmiany

21.01.2016 – Wersja 7.2.0
Zmiana akcji dodawania/usuwania aparatury w laboratorium. Usunięto możliwość dodawania nowej aparatury z poziomu modułu Laboratoria i aparatura. Aparaturą, jako infrastrukturą uczelni może zarządzać osoba z rolą INST_INFR_ADM z poziomu modułu INNFRASTRUKTURA, natomiast osoba posiadająca rolę INST_LAB_ADM może powiązać aparaturę z danym laboratorium, o ile nie jest ona powiązana z żadnym innym laboratorium.

Projekt

Model logiczny