← Powrót

Profil działalności

Informacja dotycząca profilu działalności wskazanego laboratorium badawczego.
Jeżeli wprowadzono opis profilu działalności laboratorium badawczego istnieje możliwość jego zmiany wskazując datę początku obowiązywania tej zmiany.

Biznesowej zmiany opisu profilu działalności laboratorium badawczego można dokonać wybierając przycisk Zmień na zakładce Dane laboratorium → Profil działalności → Podgląd/edycja, wskazując datę początku obowiązywania zmiany.

Korekty błędnie wprowadzonej informacji o profilu działalności można dokonać wybierając przycisk Koryguj (kolumna Akcje) na zakładce Dane laboratorium → Profil działalności → Podgląd/edycja.

Usunięcie błędnie wprowadzonych informacji możliwe jest poprzez naciśnięcie przycisku Usuń (kolumna Akcje) na zakładce Dane laboratorium → Profil działalności → Podgląd/edycja i zatwierdzeniu operacji.