← Powrót

Wykaz procedur badawczych

Istnieje możliwość dodania wielu wpisów dotyczących realizowanych procedur.

Dodanie nowej procedury badawczej jest możliwe po naciśnięciu przycisku Dodaj na zakładce Dane laboratorium → Wykaz procedur badawczych → Podgląd/edycja i wypełnieniu formularza danymi.

Korekta błędnie wprowadzonej informacji dotyczącej procedury badawczej jest możliwa po kliknięciu w przycisk Koryguj (kolumna Akcje) na zakładce Dane laboratorium → Wykaz procedur badawczych → Podgląd/edycja.

Usunięcie błędnie wprowadzonych informacji → przycisk Usuń (kolumna Akcje) na zakładce Dane laboratorium → Wykaz procedur badawczych → Podgląd/edycja.