← Powrót

Dodanie laboratorium badawczego

Funkcjonalność Dodania laboratorium badawczego oznacza:

  • dodanie nowej jednostki organizacyjnej w strukturze uczelni lub jednostki naukowej oznaczonej jako laboratorium badawcze;
  • przekształcenie istniejącej w strukturze jednostki organizacyjnej w laboratorium badawcze (korekta danych jednostki organizacyjnej).

Określenie jednostki organizacyjnej jako „Laboratorium badawcze” oznacza, iż począwszy od „Daty założenia” wskazana jednostka stanowi laboratorium badawcze.

Po oznaczeniu jednostki jako Laboratorium (checkbox o nazwie Laboratorium), w jej szczegółach użytkownik ma możliwość przeglądania zakładek, takich jak: