← Powrót

Aparatura

Prezentowane są dane aparatury wchodzącej w skład modułu Infrastruktura, dla której wskazane laboratorium badawcze zostało wprowadzone do systemu jako Jednostka odpowiedzialna.
Zarządzanie danymi dostępne dla użytkowników posiadających rolę INST_LAB_ADM.

Z poziomu modułu laboratoria nie ma możliwości dodania zupełnie nowej aparatury.
Dodanie (powiązanie) aparatury do laboratorium możliwe jest poprzez wybranie aparatury z dostępnej listy. Aby aparatura znalazła się na liście wyboru musi zostać wprowadzona z poziomu modułu INFRASTRUKTURA przez osobę posiadającą rolę INST_INFR_ADM.
Domyślnie na liście wyboru widoczna jest aparatura, która nie ma przypisanej jednostki odpowiedzialnej, wówczas po wybraniu dowolnej aparatury z listy jest ona łączona z laboratorium, tzn. laboratorium jest powiązane z aparaturą jako jednostka odpowiedzialna.

Aby zobaczyć całą aparaturę, która jest dodana z poziomu infrastruktury, trzeba zaznaczyć checkbox „Uwzględnij aparaturę przypisaną do jednostki odpowiedzialnej”, wtedy lista widocznej aparatury zostanie rozszerzona o te, które aktualnie posiadają „jednostkę odpowiedzialną”. Na wspomnianej liście dla takiej pozycji wyświetlona jest w kolumnie „Jednostka odpowiedzialna” instytucja, która ma aktualnie aparaturę na stanie. W przypadku próby dodania takiej aparatury pojawi się komunikat.

Dodawanie aparatury do laboratorium