← Powrót

Opis modułu

Moduł Laboratoria i aparatura pozwala gromadzić informacje dotyczące jednostek organizacyjnych stanowiących laboratoria badawcze oraz aparatury przypisanej do danego laboratorium.

Funkcjonalności modułu umożliwiają gromadzenie i dostęp następujących informacji:

  • Dane jednostki
  • Informacje dotyczące poświadczenia uprawnień (akredytacja, notyfikacja, certyfikacja)
  • Informacje związane z profilem działalności
  • Wykaz procedur badawczych i ich zakres
  • Wykaz aparatury badawczej
  • Aparatura
  • Wdrożone systemy jakości