← Powrót

Zarządzanie kontami w systemie POL-on

Wejście w szczegóły wybranej na zestawieniu użytkowników osoby, pozwala administratorowi (osoba z rolą MIN_ADM/INST_ADM/ INST_NAUK_ADM) na dostęp w zakładce Dane podstawowe do operacji jakie może wykonać, na koncie danego użytkownika:

  • Edytuj – edycja danych podstawowych (login, e-mail, telefon, nazwisko, imię, drugie imię, tytuł)
  • Zmień hasło – zmiana hasła do konta użytkownika
  • Zawieś konto użytkownika – zawieszenie. konta użytkownika, operacja powoduje, że konto staje się nieaktywne
  • Aktywuj konto użytkownika - operacja widoczne jedynie, dla kont zablokowanych lub zawieszonych
  • Wymuś na użytkowniku zmianę hasła – po naciśnięciu tego przycisku, użytkownik przy pierwszym logowaniu proszony jest o zmianę hasła

Po przejściu na zakładkę Role, można zarządzać zestawem ról jakie użytkownik posiada Czytaj więcej...