← Powrót

Tworzenie kont w systemie POL-on

Warunkiem konieczne jakie należy spełnić, aby mieć możliwości tworzenia kont w systemie POL-on dla użytkowników swojej instytucji:

  • posiadanie konta w systemie POL-on, w kontekście swojej instytucji
  • posiadanie roli w zależności od kontekstu:
    • MIN_ADM
    • INST_ADM
    • INST_NAUK_ADM

Konto w systemie tworzymy dla użytkownika, poprzez wybór z menu ścieżki ADMINISTRACJA > UŻYTKOWNICY, kliknięcie w przycisk Dodaj użytkownika i wypełnienie w formularzu minimum wymaganych danych:
Dodaj użytkownika

Po kliknięciu Dalej przechodzimy do kolejnego kroku i tu, jeśli użytkownik miał konto w systemie, ale nie posiadał roli w danej instytucji - jeśli wprowadzone przez nas dane, w zakresie: login i e-mail, pokryją się z danymi istniejącymi w bazie systemu POL-on, wówczas zostanie wyświetlony pop-up z danymi użytkownika i komunikatem W systemie istnieje już użytkownik o wprowadzonych danych (login i e-mail). Jeśli jest to osoba, o którą Ci chodziło przejdź Dalej.” Wówczas jeśli jest to osoba, którą chcieliśmy wprowadzić, należy wybrać przycisk Dalej, w przeciwnym przypadku należy wybrać przycisk Wstecz w celu poprawienia/ zmiany danych w formularzu rejestracji osoby.


W przypadku kiedy użytkownik nie posiadał konta w systemie - system wyświetla formularz dodawania roli użytkownikowi. Lista dostępnych ról jest uzależniona od kontekstu w jakim zalogowany jest użytkownik tworzący konto. Jeśli użytkownik zalogowany jest w kontekście Ministerstwa, wówczas lista ról będzie zawierała role, które można nadać pracownikom ministerstw oraz role: INST_ADM i INST_NAUK_ADM, gdyż to właśnie z poziomu Ministerstwa, nadaje się rolę administratora w danej jednostce (uczelnie publiczne, niepubliczne, jednostki naukowe). Natomiast jeśli użytkownik zalogowany jest w kontekście jakiejś instytucji, wówczas zostaną wyświetlone role, które można nadać pracownikom instytucji.
Nadanie roli

Po kliknięciu Szukaj w oknie wyszukiwania instytucji wskazujemy instytucję, w kontekście której chcemy dodać użytkownikowi wcześniej wybraną rolę.