← Powrót

Struktura ról w systemie POL-on

W systemie POL-on stworzono drzewiastą strukturę ról. Jak widać na poniższym obrazku osoba posiadająca rolę SYS_ADM (administrator) nadaje rolę MIN_ADM dla wskazanego resortu, natomiast MIN_ADM nadaje role użytkownikom we własnym resorcie oraz rolę INST_ADM/ INST_NAUK_ADM w instytucjach podlegających pod dany resort.

WSZYSTKIE POZOSTAŁE ROLE nadawane są przez użytkowników, którzy:

  • w danym ministerstwie posiadają rolę MIN_ADM

lub

  • w danej instytucji/jednostce posiadają rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM.