← Powrót

Opis ról w systemie POL-on

Kod roliNazwaDostęp do danychOpisNazwa roli nadającej
CK_DR_DRHABPracownik Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dostepem do uprawnień jednostek do nadawania stopni naukowychTAK• Przeglądanie zestawienia zawiadomień dotyczących osób, którym jednostka nadała stopień doktora lub doktora habilitowanego
• Przeglądanie bazy streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych
MIN_ADM
CK_PRPracownik Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zarządzający uprawnieniami jednostek do nadawania stopni naukowychTAK• Przeglądanie wykazu osób, którym nadano tytuł profesora
• Obsługa oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym
MIN_ADM
CK_PRZEWODNICZACYPrzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i TytułówTAK• Przeglądanie wykazu osób, którym nadano tytuł profesora
• Obsługa oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym
MIN_ADM
CK_PR_SRPracownik Centralnej Komisji do Spraw Stopni Równoważnych zarządzający stopniami równoważnymiTAK• Edycja (odrzucanie) stopni równoważnych.
• Przeglądanie zestawienia równoważnych stopni naukowych
• Obsługa oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym
MIN_ADM
CK_UPR_JEDN_STOPNIEPracownik Centralnej Komisji do Spraw Stopni Równoważnych zarządzający stopniami równoważnymiTAK• Edycja (nadawanie, zawieszanie, odbieranie) uprawnień jednostek do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
• Przeglądanie zestawienia jednostek uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
MIN_ADM
GUS_EDYCJAPracownik GUS posiadający uprawnienia do weryfikacji, akceptacji i odrzucania sprawozdań GUS przekazanych przez uczelnie/instytucje naukowe.NIE• Wyszukiwanie i podgląd sprawozdań GUS składanych przez uczelnie i jednostki naukowe
• Akceptowanie sprawozdań GUS złożonych przez uczelnie lub jednostki naukowe albo przekazywania tych sprawozdań do korekty
• Dodawanie komentarzy do sprawozdań
MIN_ADM
GUS_PODGLADPracownik GUS posiadający uprawnienia do podglądu sprawozdań GUS przekazanych przez uczelnie/instytucje naukowe.NIE• Wyszukiwanie i podgląd sprawozdań GUS składanych przez uczelnie i jednostki naukoweMIN_ADM
GUS_EKSPERTGUS ekspertNIE• Obsługa zgłoszeń użytkowników przez eksperta.MIN_ADM
INST_ORPD_PROMOTORPromotor prac dyplomowychTAK• Pracownik uczelni bądź jednostki podstawowej na uczelni (wydziale) z dostępem do raportów ze sprawdzenia pisemnych prac dyplomowych przez programy antyplagiatowe.INST_ADM/INST_NAUK_ADM
INST_ADMAdministrator instytucjiNIE• Zarządzanie użytkownikami własnej instytucji
• Przeglądanie zestawienia dostępnych ról
• Edytowanie danych adresowych jednostek
• Edytowanie danych wdrożonych systemów jakości
MIN_ADM/ INST_ADM
INST_BIBPracownik jednostki-biblioteki zarządzający danymi bibliotekiNIE• Edytowanie danych bibliotecznych reprezentowanej jednostki-biblioteki
• Przeglądanie odczytu wszystkich danych reprezentowanej jednostki-biblioteki (oprócz zakładki Kierownictwo, zawierającej dane osobowe), wraz z historią danych
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_BIB_PODGLADPracownik jednostki-biblioteki z dostępem do podglądu danych bibliotekiNIE• Przeglądanie wszystkich danych reprezentowanej jednostki-biblioteki (oprócz zakładki Kierownictwo, zawierającej dane osobowe), wraz z historią danych
• Generowanie raportu o reprezentowanej jednostce-bibliotece
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_CK_ZGLASZAJACYPracownik instytucji uprawniony do zgłaszania kandydatów w wyborach do CkdsSTTAK• Zgłaszanie kandydatów w wyborach do CKdsSTINST_ADM
INST_CZASOPISMA_ADMPracownik instytucji z uprawnieniami do zarządzania danymi czasopism wydawanymi przez własną instytucję lub przez jej jednostki organizacyjneNIE• Dodawanie czasopisma, modyfikacja danych czasopisma, usunięcie czasopisma, wyszukiwanie i przegląd czasopism w kontekście własnej instytucji.INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_CZASOPISMA_PODGLADPracownik instytucji posiadający uprawnienia do przeglądania danych czasopism wydawanych przez własną instytucję lub przez jej jednostki organizacyjneNIE• Wyszukiwanie i przegląd czasopism w kontekście własnej instytucji INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_DR_DRHABPracownik jednostki uprawnionej do nadawania stopni naukowych zarządzający zawiadomieniami o nadanych stopniach doktora lub doktora habilitowanego oraz bazą streszczeń rozpraw doktorskich i autoreferatów w postępowaniach habilitacyjnychTAK• Przeglądanie zestawienia zawiadomień dotyczących osób, którym jednostka nadała stopień doktora lub doktora habilitowanego
• Zgłaszanie, edycja zawiadomień dotyczących osób, którym jednostka nadała stopień doktora lub doktora habilitowanego
• Przeglądanie bazy streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych
• Zarządzanie bazą streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_DR_DRHAB_PODGLADPracownik jednostki uprawnionej do nadawania stopni naukowych z dostępem do podglądu danych zawiadomień o nadanych stopniach doktora lub doktora habilitowanego oraz bazy streszczeń rozpraw doktorskich i autoreferatów w postępowaniach habilitacyjnychTAK• Przeglądanie zestawienia zawiadomień dotyczących osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego
• Przeglądanie bazy streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_DSPracownik instytucji z dostępem do wykazu dotacji statutowychNIE• Przeglądanie wykazu dotacji statutowych
• Edytowanie danych wyniku finansowego jednostki naukowej
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_DS_PODGLADPracownik jednostki z dostępem do podglądu danych dotacji statutowej i wyniku finansowego jednostek naukowychNIE• Przeglądanie danych dotacji statutowej
• Przeglądanie danych wyniku finansowego jednostek naukowych
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_FINPracownik uczelni zarządzający danymi finansowymi uczelni (rola podpięta do instytucji głównej)NIE• Przeglądanie, edycja i weryfikacja sprawozdań finansowychINST_ADM
INST_FIN_PODGLADPracownik uczelni z dostępem do podglądu danych finansowych uczelni (rola podpięta do instytucji głównej)NIE• Przeglądanie sprawozdań finansowych uczelniINST_ADM
INST_IMPORTPracownik uczelni importujący daneTAK• Masowy import/ eksport danych do/ z systemu poprzez pliki XML
• Edytowanie kodów jednostek
• Przeglądanie pobrania słowników importu
INST_ADM
INST_INFR_ADMPracownik instytucji zarządzający ewidencją infrastruktury.NIE• Przeglądanie zestawień infrastruktury
• Zarządzanie danymi infrastruktury - dodawanie, usuwanie, edycja danych
• Przeglądanie informacji dotyczących inwestycji powiązanych z infrastrukturą
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_INFR_PODGLADPracownik instytucji z dostępem do podglądu ewidencji infrastruktury.NIE• Przeglądanie zestawień infrastruktury
• Przeglądanie informacji dotyczących inwestycji powiązanych z infrastrukturą
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_INWESTYCJE_ADMPracownik instytucji odpowiedzialny za dane dotyczące inwestycji w budynki i infrastrukturę (rola podpięta do instytucji głównej)NIE• Przeglądanie zestawienia nieruchomości
• Przeglądanie zestawień infrastruktury
• Przeglądanie zestawienia inwestycji
• Zarzadzanie danymi związanymi z inwestycjami - dodanie, korekta, usunięcie danych
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_INWESTYCJE_PODGLADPracownik instytucji z dostępem do podglądu danych dotyczących inwestycji w budynki i infrastrukturę (rola podpięta do instytucji głównej)NIE• Przeglądanie zestawienia nieruchomości
• Przeglądanie zestawień infrastruktury
• Przeglądanie zestawienia inwestycji
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_KIERUNKI_ADMPracownik uczelni zarządzający kierunkami studiówNIE• Przeglądanie zestawienia uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (-ach) kształcenia w kontekście
• Zarządzanie uprawnieniami do prowadzenia studiów („jednostki samodzielne”): dodawanie nowych uprawnień oraz edycja danych istniejących uprawnień w kontekście instytucji
• Przeglądanie zestawienia uruchomionych studiów w kontekście instytucji
• Zarządzanie studiami: uruchamianie studiów na podstawie istniejących uprawnień oraz edycja danych studiów
• Przeglądanie zestawienia uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w kontekście instytucji
INST_ADM
INST_KIERUNKI_PODGLADPracownik uczelni z dostępem do podglądu danych kierunków studiówNIE• Przeglądanie zestawienia uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (-ach) kształcenia w kontekście
• Przeglądanie zestawienia uruchomionych studiów w kontekście instytucji
• Przeglądanie zestawienia uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w kontekście instytucji
INST_ADM
INST_KONFERENCJE_ADMPracownik instytucji zarządzający konferencjami naukowymiNIE• Zarządzanie konferencjami naukowymi, których organizatorem lub współorganizatorem jest jednostkaINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_KONFERENCJE_PODGLADPracownik instytucji z dostępem do podglądu danych konferencji naukowychNIE• Przeglądanie danych konferencji naukowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest jednostkaINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_LAB_ADMPracownik instytucji zarządzający laboratoriami badawczymi i aparaturąNIE• Zarządzanie danymi laboratoriów badawczych instytucji, tj. informacjami nt. profilu działalności, poświadczenia uprawnień, wykazu procedur badawczych, wdrożonych systemów jakości, aparaturyINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_LAB_PODGLADPracownik instytucji z dostępem do podglądu danych laboratoriów badawczych i aparaturyNIE• Przeglądanie danych związanych z laboratoriami badawczymi: informacji nt. profilu działalności, poświadczenia uprawnień, wykazu procedur badawczych, wdrożonych systemów jakości, aparaturyINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_LIKWIDATORPracownik instytucji odpowiedzialny za zakończenie zatrudnień w instytucji zlikwidowanej lub przekształconejTAK• Zamykanie zatrudnienia w instytucji zlikwidowanej lub przekształconej
• Przenoszenie pracowników z jednostki zlikwidowanej lub przekształconej
MIN_ADM
INST_NAGRODY_ADMPracownik instytucji zarządzający nagrodami i wyróżnieniamiTAK• Zarzadzanie nagrodami i wyróżnieniami, które przyznano jednostce lub jej pracownikomINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_NAGRODY_PODGLADPracownik uczelni z dostępem do podglądu danych nagród i wyróżnieńTAK• Przeglądanie danych nagród i wyróżnień, które przyznano jednostce lub jej pracownikomINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_NAUK_ADMAdministrator jednostki naukowejNIE• Edytowanie użytkownikami własnej instytucji.
• Przeglądanie zestawienia dostępnych ról.
• Edytowanie danych adresowych jednostek.
• Edytowanie jednostek organizacyjnych jednostki naukowej.
• Edytowanie danych wdrożonych systemów jakości
INST_NAUK_ADM/ MIN_ADM
INST_NAUK_DYREKTORDyrektor jednostki naukowejTAK• Przeglądanie swoich jednostek podrzędnych,
• Przeglądanie danych pracowników (analogicznie jak rola INST_NAUK_PR)
• Przeglądania danych doktorantów (analogicznie jak rola INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD)
• Przeglądanie danych osób ze stopniem naukowym (analogicznie jak rola INST_DR_DR_HAB_PODGLAD)
• Obsługa oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym
INST_NAUK_ADM
INST_NAUK_IMPORTPracownik jednostki naukowej importujący daneTAK• Masowy import danych do systemu poprzez pliki XML
• Edytowanie kodów jednostek
• Przeglądanie pobrania słowników importu
INST_NAUK_ADM
INST_NAUK_PRPracownik jednostki naukowej zarządzający rejestrem pracowników (rola podpięta do instytucji głównej)TAK• Edytowanie danych nauczycieli akademickich/pracowników naukowych w ramach jednostki w obszarach (dane osobowe, zatrudnienie, stopnie i tytuły, funkcje, uprawnienia do nadawania stopni naukowych)
• Przeglądanie raportu uprawnień do nadawania stopni – lista pracowników w jednostkach
• Przeglądanie zestawienia wdrożonych systemów jakości
INST_NAUK_ADM
INST_NAUK_PR_PODGLADPracownik jednostki naukowej z dostępem do podglądu danych rejestru pracowników (rola podpięta do instytucji głównej)TAK• Przeglądanie rejestru pracowników
• Przeglądanie danych zatrudnionych nauczycieli akademickich/pracowników naukowych w ramach jednostki w obszarach (dane osobowe, zatrudnienie, stopnie i tytuły, funkcje, uprawnienia do nadawania stopni naukowych)
• Przeglądanie zestawień dot. uprawnień do nadawania stopni (pracownicy w jednostkach)
• Przeglądanie zestawienia wdrożonych systemów jakości
INST_NAUK_ADM
INST_NAUK_PR_SPRPracownik instytucji naukowej odpowiedzialny za sprawozdaniaNIE• Generowanie sprawozdań
• Przeglądanie i edycja sprawozdań
• Wysyłanie sprawozdań
INST_NAUK_ADM
INST_NIER_ADMPracownik instytucji zarządzający ewidencją nieruchomości (rola podpięta do instytucji głównej)NIE• Przeglądanie zestawienia nieruchomości
• Przeglądanie zestawienia pomieszczeń nieruchomości
• Zarządzanie danymi nieruchomości - dodawanie, usuwanie, edycja danych
• Zarządzanie danymi o pomieszczeniach (dydaktyczne, badawcze, socjalne, inne) nieruchomości - dodawanie, usuwanie, edycja danych
• Przeglądanie informacji dotyczących inwestycji powiązanych z nieruchomością
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_NIER_PODGLADPracownik instytucji z dostępem do podglądu danych ewidencji nieruchomości (rola podpięta do instytucji głównej)NIE• Przeglądanie zestawienia nieruchomości
• Przeglądanie zestawienia pomieszczeń (dydaktyczne, badawcze, socjalne, inne) nieruchomości
• Przeglądanie informacji dotyczących inwestycji powiązanych z nieruchomością
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_OCENA_PARAMETRYCZNAPracownik jednostki wypełniający ankietę jednostkiTAK• Wypełnianie ankiety jednostkiINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA_PODGLADPracownik OPI przeglądający zestawienie ankiet jednostekTAK• Przeglądanie ankiety jednostkiINST_NAUK_ADM (OPI)
INST_ORPD_EDYTOR_ADMPracownik jednostki edytujący prace dyplomoweNIE• Ręczne dodawanie i edycja prac w Ogólnopolskim Repozytorium Prac DyplomowychINST_ADM
INST_ORPD_IMPORTER_ADMPracownik jednostki importujący prace dyplomoweNIE• Automatyczne importowanie prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych
• Konfiguracja automatycznych importów
INST_ADM
INST_OSIAG_ART_ADMPracownik instytucji zarządzający danymi dotyczącymi osiągnięć artystycznych pracowników jednostki naukowejTAK• Dodawanie i edycja danych dotyczących osiągnięć artystycznych pracowników jednostki
• Przeglądanie zestawienia osiągnięć artystycznych pracowników jednostki
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_OSIAG_ART_PODGLADPracownik instytucji z podglądem danych dotyczących osiągnięć artystycznych pracowników jednostki naukowejTAK• Przeglądanie zestawienia osiągnięć artystycznych pracowników jednostkiINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_PATENTY_ADMPracownik jednostki zarządzający patentami, wdrożeniami i efektami praktycznymiTAK• Zarządzanie otrzymanymi patentami, zgłoszeniami, prawami ochronnymi, prawami z rejestracji, wykorzystanymi prawami autorskimi, wyłącznymi prawami do odmiany roślin
• Zarządzanie wdrożeniami
• Zarządzanie innymi efektami praktycznymi badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_PATENTY_PODGLADPracownik jednostki z dostępem do podglądu danych patentów, wdrożeń i efektów praktycznychTAK• Przeglądanie danych otrzymanych patentów, zgłoszeń, praw ochronnych, praw z rejestracji, wykorzystanych praw autorskich, wyłącznych praw do odmiany roślin. Przeglądanie danych wdrożeń
• Przeglądanie danych innych efektów praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_PRPracownik uczelni zarządzający rejestrem pracowników (rola podpięta do instytucji głównej)TAK• Edytowanie danych nauczycieli akademickich/pracowników naukowych w ramach jednostki w obszarach (dane osobowe, zatrudnienie, stopnie i tytuły, funkcje, minimum kadrowe, uprawnienia do nadawania stopni naukowych)
• Przeglądanie raportu minimum kadrowego w jednostkach
• Przeglądanie raportu uprawnień do nadawania stopni – lista pracowników w jednostkach
• Przeglądanie zestawienia wdrożonych systemów jakości
INST_ADM
INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADMPracownik jednostki zarządzający projektami naukowymiTAK• Zarządzanie międzynarodowymi i krajowymi projektami obejmującymi badania naukowe lub prace rozwojoweINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_PROJEKTY_NAUKOWE_PODGLADPracownik jednostki z dostępem do podglądu danych projektów naukowychTAK• Przeglądanie danych międzynarodowych i krajowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojoweINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_PR_DOKTORANCIPracownik uczelni zarządzający doktorantamiTAK• Przeglądanie wykazu doktorantów (tylko doktoranci podpięci do instytucji, w której użytkownika ma tą rolę)
• Przeglądanie zestawienia pomocy materialnej
• Edytowanie danych doktorantów (doktorant, studia doktoranckie, pomoc materialna)
• Generowanie raportu doktoranta oraz historii doktoranta
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_PR_DOKTORANCI_PODGLADPracownik uczelni z dostępem do podglądu danych doktorantówTAK• Przeglądanie wykazu doktorantów (tylko doktoranci podpięci do instytucji, w której użytkownik ma tą rolę)
• Przeglądanie zestawienia pomocy materialnej
• Generowanie raportu doktoranta oraz historii doktoranta
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_PR_PODGLADPracownik uczelni z dostępem do podglądu danych rejestru pracowników (rola podpięta do instytucji głównej)TAK• Przeglądanie rejestru pracowników
• Przeglądanie danych zatrudnionych nauczycieli akademickich/pracowników naukowych w ramach jednostki w obszarach (dane osobowe, zatrudnienie, stopnie i tytuły, funkcje, minimum kadrowe, uprawnienia do nadawania stopni naukowych
• Przeglądanie zestawień dot. minimum kadrowego (obsada, pracownicy w jednostkach)
• Generowanie pełnego raportu minimum kadrowego na bieżący rok akademicki
• Przeglądanie zestawień dot. uprawnień do nadawania stopni (pracownicy w jednostkach)
• Przeglądanie zestawienia osób pełniących funkcje.
• Przeglądanie zestawienia wdrożonych systemów jakości
INST_ADM
INST_PR_SPRPracownik instytucji odpowiedzialny za ankiety i sprawozdania (rola podpięta do instytucji głównej)NIE• Wprowadzanie ankiet
• Przeglądanie ankiet własnych uczelni
• Wysyłanie ankiet
INST_ADM
INST_PR_SPR_PODGLADPracownik instytucji z dostępem do podglądu danych ankiet i sprawozdań (rola podpięta do instytucji głównej)NIE• Przeglądanie ankiet własnych uczelniMIN_ADM
INST_PR_WSPracownik instytucji z dostępem do wykazu studentów i pomocy materialnejTAK• Przeglądanie wykazu studentów (tylko studenci podpięci do instytucji, w której użytkownika ma tą rolę i jej jednostek podrzędnych).
• Przeglądanie zestawienia pomocy materialnej.
• Edytowanie danych studenta (dodawanie, usuwanie)
• Edytowanie danych dotyczących kierunków studenta (dodawanie, usuwanie)
• Edytowanie punktów ETCS
• Edytowanie pomocy materialnej
• Generowanie oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym odnośnie wykazu studentów
INST_ADM
INST_PR_WS_PODGLADPracownik instytucji z dostępem do podglądu danych o studentach i pomocy materialnejTAK• Przeglądanie wykazu studentów (tylko studenci podpięci do instytucji, w której użytkownik ma tą rolę)
• Przeglądanie zestawienia pomocy materialnej
• Generowanie raportu studenta oraz historii studenta
• Przeglądanie oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym odnośnie wykazu studentów
INST_ADM
INST_REKTORRektor wyższej uczelni (rola podpięta do instytucji głównej)TAK• Przeglądanie wykazu studentów
• Przeglądanie danych kierunków studiów
• Przeglądanie jednostek podrzędnych uczelni
• Przeglądanie danych pracowników
• Przeglądanie danych doktorantów
• Przeglądanie danych osób ze stopniem naukowym
• Obsługa oświadczeń o zgodności danych w systemie ze stanem faktycznym
INST_ADM
INST_STUDIA_DR_ADMPracownik uczelni zarządzający studiami doktoranckimiNIE• Przeglądanie zestawienia uruchomionych studiów doktoranckich w kontekście instytucji
• Zarządzanie studiami doktoranckimi: uruchamianie studiów oraz edycja danych studiów
• Przeglądanie zestawienia uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w kontekście instytucji
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_STUDIA_DR_PODGLADPracownik uczelni z dostępem do podglądu danych studiów doktoranckichNIE• Przeglądanie zestawienia uruchomionych studiów doktoranckich w kontekście instytucji
• Przeglądanie zestawienia uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w kontekście instytucji
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_UWIERZYTELNIANIE_DOK_EDYTORUżytkownik posiadający rolę umożliwiającą zarządzanie artefaktami związanymi z procesem uwierzytelniania NAWA zarejestrowanymi w ramach danej instytucjiTAK• Przeglądanie wykazu artefaktów związanych z procesem uwierzytelniania NAWA zarejestrowanych w ramach danej instytucji.
• Edycja poszczególnych artefaktów związanych z procesem uwierzytelniania NAWA zarejestrowanych w ramach danej instytucji.
• Aktywacja artefaktów związanych z procesem uwierzytelniania NAWA zarejestrowanych w ramach danej instytucji.
• Unieważnianie artefaktów związanych z procesem uwierzytelniania NAWA zarejestrowanych w ramach danej instytucji.
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_DZIELA_ARCH_ADMPracownik instytucji zarządzający danymi o dziełach architektonicznych.TAK• Przeglądanie wykazu dzieł architektonicznych.
• Edycja danych dzieł architektonicznych.
INST_ADM/ INST_NAUK_ADM
INST_PR_SPR_WYDZPracownik jednostki zamiejscowej uczelni edytujący wygenerowane dla swojej jednostki sprawozdanie GUSNIE• Edycja sprawozdań GUS wygenerowanych dla swojej jednostki.
• Walidacja sprawozdań GUS wygenerowanych dla swojej jednostki.
INST_ADM/INST_NAUK_ADM
INST_RAPPracownik instytucji posiadający uprawnienia do generowania i przeglądania raportówNIE• Zlecanie wygenerowania raportów z poziomu widoku Raporty zamawialne.
• Przeglądanie listy zleconych raportów.
• Pobieranie plików z raportami.
INST_ADM/INST_NAUK_ADM
INST_RDN_ZGLASZAJACYOsoba rejestrująca kandydatów w systemie obsługującym wybory członków Rady Doskonałości NaukowejTAK• Zgłaszanie kandydatów w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej (RDN).INST_ADM/INST_NAUK_ADM
MANAGER_BIBLIOGRAFIIZarządca bibliografii - Polska Bibliografia NaukowaNIE• Zarządzanie bibliografią - Polska Bibliografia NaukowaINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
MANAGER_IMPORTU_BIBLIOGRAFIIZarządca importu bibliografii - Polska Bibliografia NaukowaNIE• Zarządzanie importem bibliografii - Polska Bibliografia NaukowaINST_ADM/ INST_NAUK_ADM
MINISTERMinister wskazany w art. 33 ust. 2 UstawyTAK• Przeglądanie ogólnopolskiego wykazu studentów
• Przeglądanie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
• Przeglądanie rejestru instytucji szkolnictwa wyższego
• Przeglądanie rejestru jednostek naukowych
• Przeglądanie Rejestru Uczelni Niepublicznych
• Przeglądanie dedykowanych raportów statystycznych
MIN_ADM
MIN_ADMAdministrator ministerstwaNIE• Edycja danych podstawowych i hasła wszystkich użytkowników
• Tworzenie nowych użytkowników i nadawanie im ról w kontekście własnej instytucji nadzorującej (ministerstwa) lub instytucji podrzędnej w stosunku do własnej instytucji
• Tworzenie użytkowników i nadawanie im roli INST_ADM w instytucjach naukowych(uczelniach) nadzorowanych przez własne ministerstwo
• Edytowanie danych podstawowych i hasła użytkowników posiadających rolę w kontekście własnego ministerstwa lub instytucji naukowej nadzorowanej przez ministerstwo
MIN_ADM/ SYS_ADM
MIN_BIBPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania zestawienia bibliotek naukowych, zarządzający wykazem WBNNIE• Przeglądanie odczytu wszystkich danych wszystkich jednostek-bibliotek
• Zarządzanie wykazem zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki
MIN_ADM
MIN_BIB_PODGLADPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania zestawienia bibliotek naukowych, NIE• Przeglądanie wszystkich danych reprezentowanej jednostki-biblioteki (oprócz zakładki Kierownictwo, zawierającej dane osobowe), wraz z historią danych
• Generowanie raportu o reprezentowanej jednostce-bibliotece
MIN_ADM
MIN_CZASOPISMAPracownik ministerstwa posiadający uprawnienia do przeglądania danych czasopism wydawanych przez jednostki naukoweNIE• Wyszukiwanie i przeglądanie czasopism wydawanych przez jednostki naukowe.MIN_ADM
MIN_DR_DRHABPracownik ministerstwa zarządzający zawiadomieniami o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz posiadający Przeglądanie podglądu danych bazy streszczeń rozpraw doktorskich i autoreferatów w postępowaniach habilitacyjnychTAK• Przeglądanie zestawienia zawiadomień dotyczących osób, którym jednostka nadała stopień doktora lub doktora habilitowanego
• Weryfikacja, edycja, zatwierdzanie zawiadomień dotyczących osób, którym jednostka nadała stopień doktora lub doktora habilitowanego
• Przeglądanie bazy streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych
MIN_ADM
MIN_DSPracownik ministerstwa z dostępem do wykazu dotacji statutowychNIE• Przeglądanie wykazu dotacji statutowych
• Przeglądanie danych wyników finansowych jednostek naukowych
MIN_ADM
MIN_DUNPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania konferencji, nagródTAK• Przeglądanie zestawienia nagród i wyróżnień
• Przeglądanie zestawienia konferencji naukowych
MIN_ADM
MIN_FINPracownik ministerstwa odpowiedzialny za kontrolę finansów uczelniNIE• Kontrola sprawozdań finansowych:
o Plan rzeczowo-finansowy
o Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
o Wybrane elementy sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o finansach publicznych (rachunek zysków i strat, bilans jednostki, cash – flow)
• Przeglądanie raportów zbiorczych ze sprawozdań finansowych
MIN_ADM
MIN_FINANSEPracownik GUS z możliwością podglądu danych finansowych uczelniNIE• Przeglądanie danych finansowych bez możliwości edycji:
o Plan rzeczowo-finansowy
o Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
o Wybrane elementy sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o finansach publicznych (rachunek zysków i strat, bilans jednostki, cash – flow)
• Przeglądanie raportów zbiorczych ze sprawozdań finansowych
• Przeglądanie sprawozdania z działalności uczelni
MIN_ADM
MIN_FIN_PODGLADPracownik ministerstwa z możliwością podglądu danych finansowych uczelni• Przeglądanie danych finansowych bez możliwości edycji:
o Plan rzeczowo-finansowy
o Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
o Wybrane elementy sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o finansach publicznych (rachunek zysków i strat, bilans jednostki, cash – flow)
• Przeglądanie raportów zbiorczych ze sprawozdań finansowych
MIN_ADM
MIN_HELPMIN helpdeskNIE• Obsługa merytorycznych zgłoszeńMIN_ADM
MIN_INFRPracownik ministerstwa z dostępem do danych dotyczących infrastruktury uczelni i jednostek naukowych.NIE• Przeglądanie zestawień infrastruktury
• Przeglądanie danych szczegółowych infrastruktury
• Przeglądanie informacji dotyczących inwestycji powiązanych z infrastrukturą
MIN_ADM
MIN_INWESTYCJEPracownik ministerstwa z dostępem do danych dotyczących inwestycji w budynki i infrastrukturęNIE• Przeglądanie zestawienia nieruchomości
• Przeglądanie zestawienia infrastruktury
• Przeglądanie zestawienia inwestycji
MIN_ADM
MIN_JEDNOSTKIPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych uczelni i jednostek naukowychNIE• Przeglądanie przeglądania rejestru instytucji szkolnictwa wyższego. Użytkownik posiada możliwość podglądu danych instytucji nadzorowanych przez inne ministerstwa
• Przeglądanie przeglądania rejestru jednostek naukowych. Użytkownik posiada możliwość podglądu danych jednostek naukowych nadzorowanych przez inne ministerstwa
• Przeglądanie przeglądania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Użytkownik posiada możliwość podglądu danych instytucji nadzorowanych przez inne ministerstwa
• Przeglądanie przeglądania instytucji kościelnych – dotyczy tylko pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Przeglądanie zestawienia wdrożonych systemów jakości jednostek naukowych oraz instytucji szkolnictwa wyższego
• Przeglądanie oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym
MIN_ADM
MIN_JEDNOSTKI_ADMPracownik ministerstwa zarządzający danymi uczelniNIE• Przeglądanie przeglądania rejestru instytucji szkolnictwa wyższego. Użytkownik posiada możliwość podglądu danych instytucji nadzorowanych przez inne ministerstwa
• Zarządzanie danymi instytucji szkolnictwa wyższego, które podlegają własnemu ministerstwu: dodanie, usunięcie, edycja danych. Pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiadają uprawnienia zarządzania danymi instytucji szkolnictwa wyższego podległym innym ministerstwom. Użytkownik posiada możliwość podglądu danych instytucji nadzorowanych przez inne ministerstwa
• Przeglądanie przeglądania instytucji kościelnych: dodanie, usunięcie, edycja danych – dotyczy tylko pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Zarządzanie danymi instytucji kościelnych – dotyczy tylko pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Przeglądanie zestawienia wdrożonych systemów jakości jednostek naukowych oraz instytucji szkolnictwa wyższego
• Przeglądanie oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym
MIN_ADM
MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADMPracownik ministerstwa zarządzający danymi jednostek naukowychNIE• Przeglądanie przeglądania rejestru jednostek naukowych. Użytkownik posiada możliwość podglądu danych jednostek naukowych nadzorowanych przez inne ministerstwa
• Zarządzanie danymi jednostek naukowych podległych własnemu ministerstwu: dodanie, usunięcie, edycja danych. Pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiadają uprawnienia zarządzania danymi jednostek naukowych podległych innym ministerstwom. Użytkownik posiada możliwość podglądu danych jednostek naukowych nadzorowanych przez inne ministerstwa
• Przeglądanie zestawienia wdrożonych systemów jakości jednostek naukowych oraz instytucji szkolnictwa wyższego
• Przeglądanie oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym
MIN_ADM
MIN_KATEGORIA_NAUKOWARola dostępna dla pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwalająca na edycję danych jednostki naukowej w zakresie Kategorii naukowej.NIE• Edytowanie kategorii naukowej jednostek naukowych
• Przeglądanie danych szczegółowych jednostek naukowych
MIN_ADM
MIN_KIERUNKIPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych kierunków studiówNIE• Przeglądanie zestawienia uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (-ach) kształcenia
• Przeglądanie zestawienia uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (-ach) kształcenia dla wskazanej instytucji z rejestru instytucji szkolnictwa wyższego
• Przeglądanie zestawienia uruchomionych studiów
• Przeglądanie zestawienia uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
• Przeglądanie oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym
MIN_ADM
MIN_KIERUNKI_ADMPracownik ministerstwa zarządzający kierunkami studiówNIE• Przeglądanie zestawienia uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (-ach) kształcenia
• Przeglądanie zestawienia uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (-ach) kształcenia dla wskazanej instytucji z Rejestru instytucji szkolnictwa wyższego (zakładka „Uprawnienia do prowadzenia studiów”)
• Zarządzanie uprawnieniami do prowadzenia studiów, tj. możliwość dodawania nowych uprawnień oraz edycja danych istniejących uprawnień
• Przeglądanie zestawienia uruchomionych studiów
• Przeglądanie zestawienia uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
• Przeglądanie oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym
MIN_ADM
MIN_LABPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania zestawienia laboratoriów badawczychNIE• Przeglądanie danych laboratoriów badawczych uczelni i jednostek naukowych, tj. informacji nt. profilu działalności, poświadczenia uprawnień, wykazu procedur badawczych, wdrożonych systemów jakości, aparaturyMIN_ADM
MIN_NIERPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych o nieruchomościach uczelni i jednostek naukowychNIE• Przeglądanie zestawienia nieruchomości
• Przeglądanie danych podstawowych nieruchomości
• Przeglądanie informacji dotyczących inwestycji powiązanych z nieruchomością
• Przeglądanie danych o pomieszczeniach (dydaktyczne, badawcze, socjalne, inne) nieruchomości
MIN_ADM
MIN_OCENA_PARAMETRYCZNAPracownik ministerstwa z dostępem do ankiety jednostkiNIE• Akceptowanie i zarządzanie ankietą jednostkiMIN_ADM
MIN_OCENA_PARAMETRYCZNA_PODGLADPracownik ministerstwa przeglądający ankiety jednostkiNIE• Przeglądanie ankiety jednostkiMIN_ADM
MIN_ORPD_ADMAdministrator Ogólnopolskiego Repozytorium Prac DyplomowychNIEMIN_ADM
MIN_OSIAG_ARTPracownik instytucji nadzorującej z podglądem danych dotyczących osiągnieć artystycznych pracowników jednostekTAK• Przeglądanie zestawienia osiągnięć artystycznych pracowników jednostkiMIN_ADM
MIN_PATENTYPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania patentów, wdrożeń i efektów praktycznychTAK• Przeglądanie zestawienia otrzymanych patentów, zgłoszeń, praw ochronnych, praw z rejestracji, wykorzystanych praw autorskich, wyłącznych praw do odmiany roślin
• Przeglądanie zestawienia wdrożeń
• Przeglądanie zestawienia innych efektów praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej
MIN_ADM
MIN_PRPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania rejestru nauczycieli akademickich i pracowników naukowychTAK• Przeglądanie odczytu do zestawienia pracowników
• Przeglądanie raportu przekroczeń minimum kadrowego w jednostkach
• Przeglądanie raportu minimum kadrowego w jednostkach
• Przeglądanie raportu uprawnień do nadawania stopni – przekroczenie limitów w rozbiciu na jednostki
• Przeglądanie raportu uprawnień do nadawania stopni – lista pracowników
• Przeglądanie raportu minimum uprawnień do nadawania stopni – lista jednostek
MIN_ADM
MIN_PROJEKTY_NAUKOWEPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania projektów naukowychTAK• Przeglądanie zestawienia międzynarodowych i krajowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojoweMIN_ADM
MIN_PR_DOKTORANCIPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych doktorantówTAK• Przeglądanie pełnego wykazu doktorantów
• Przeglądanie zestawienia pomocy materialnej
• Generowanie raportu o doktorancie i historii doktoranta
• Przeglądanie oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym
MIN_ADM
MIN_PR_SPRPracownik ministerstwa odpowiedzialny za ankiety i sprawozdaniaNIE• Przeglądanie i weryfikacja ankiet i sprawozdańMIN_ADM
MIN_PR_SPR_PODGLADPracownik ministerstwa z dostępem do ankiet i sprawozdańNIE• Przeglądanie ankiet i sprawozdańMIN_ADM
MIN_PR_WSPracownik ministerstwa przeglądający zestawienie studentów i pomocy materialnejTAK• Przeglądanie pełnego wykazu studentów
• Przeglądanie zestawienia pomocy materialnej
• Przeglądanie zestawienia Pomoc materialna w podziale na jednostki - wielokrotność
• Przeglądanie raportów pomocy materialnej
• Przeglądanie raportu danych adresowych uczelni oraz rektorów
• Przeglądanie oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym odnośnie wykazu studentów
MIN_ADM
MIN_RAP_STATPracownik ministerstwa z dostępem do raportów statystycznychNIE• Przeglądanie raportów statystycznychMIN_ADM
MIN_RUNPracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządzający danymi uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznychNIE• Przeglądanie przeglądania rejestru i zarządzanie danymi uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych
• Przeglądanie rejestru i zarządzanie danymi instytucji szkolnictwa wyższego – w zakresie uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych
MIN_ADM
MIN_RUN_ADMPracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządzający danymi uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (wraz z edycją danych uczelni wykreślonych)NIE• Przeglądanie przeglądania rejestru i zarządzanie danymi uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych
• Edytowanie danych uczelni wykreślonych
• Przeglądanie rejestru i zarządzanie danymi instytucji szkolnictwa wyższego – w zakresie uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych
MIN_ADM
MIN_RZUPPracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiadający uprawnienia do zarządzania danymi rejestru związków uczelni publicznychNIE• Przeglądanie danych rejestru związków uczelni publicznychMIN_ADM
MIN_RZUP_ADMPracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiadający uprawnienia do zarządzania danymi rejestru związków uczelni publicznychNIE• Przeglądanie danych rejestru związków uczelni publicznych
• Dodawanie, usuwanie i modyfikacja wpisów w rejestrze związków uczelni publicznych
MIN_ADM
MIN_STOPNIE_TYTULY_PODGLADPracownik instytucji nadzorującej posiadający uprawnienia do zarządzania danymi rejestru związków uczelni publicznychTAK• Przeglądanie zestawienia równoważnych stopni naukowych
• Przeglądanie wykazu osób, którym nadano tytuł profesora
• Przeglądanie zestawienia jednostek uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.
• Przeglądanie danych osób ze stopniem naukowym.
• Przeglądanie jednostek podrzędnych
• Przeglądanie zestawienia zawiadomień dotyczących osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego
MIN_ADM
MIN_STUDIA_DRPracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych studiów doktoranckichNIE• Przeglądanie danych studiów doktoranckichMIN_ADM
MIN_UWIERZYTELNIANIE_DOKPracownik Ministerstwa z dostępem do wykazu artefaktów służących do uwierzytelniania dokumentów NAWATAK• Wyszukiwanie i przeglądanie wykazu artefaktów związanych z procesem uwierzytelniania NAWA zarejestrowanych w całym rejestrze artefaktów uwierzytelniających NAWAMIN_ADM
AUDYTOR_ORPDPracownik jednostki audytującej z dostępem do przeglądania w ORPPD danych prac dyplomowychTAK• Przeglądanie treści prac dyplomowych w ORPPD.
• Przeglądanie metadanych prac dyplomowych w ORPPD.
MIN_ADM
MIN_PR_KARYPracownik ministerstwa z dostępem do dodawania/edycji karTAK• Przeglądanie zestawienia kar pracowników.
• Dodawanie i edycja kar pracownikom.
INST_ADM/INST_NAUK_ADM
MIN_PR_STOPNIE_TYTULY_PODGLADPracownik instytucji nadzorującej posiadający uprawnienia do przeglądania danych dotyczących stopni i tytułów oraz uprawnień jednostek w tym zakresieTAK• Przeglądanie zestawienia równoważnych stopni naukowych.
• Przeglądanie wykazu osób, którym nadano tytuł profesora.
• Przeglądanie zestawienia jednostek uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.
• Przeglądanie danych osób ze stopniem naukowym.
• Przeglądanie jednostek podrzędnych.
• Przeglądanie zestawienia zawiadomień dotyczących osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego.
• Przeglądanie zestawienia zawiadomień dotyczących osób, którym jednostka nadała stopień doktora lub doktora habilitowanego.
MIN_ADM
MIN_RAPPracownik instytucji nadzorującej posiadający uprawnienia do generowania i przeglądania raportówNIE• Zlecanie wygenerowania raportów z poziomu widoku Raporty zamawialne.
• Przeglądanie listy zleconych raportów.
• Pobieranie plików z raportami.
MIN_ADM
MIN_RAPPracownik instytucji nadzorującej posiadający uprawnienia do generowania i przeglądania raportówNIE• Zlecanie wygenerowania raportów z poziomu widoku Raporty zamawialne.
• Przeglądanie listy zleconych raportów.
• Pobieranie plików z raportami.
MIN_ADM
MIN_EMPATIAPracownik ministerstwa z dostępem do usług na potrzeby EmpatiaTAK• Odczyt danych na potrzeby Empatia.MIN_ADM
MIN_SPR_PODGLAD_INNEPracownik innych ministerstw niż MNiSW posiadający dostęp do sprawozdań uczelni i instytucji naukowychNIEMIN_ADM
NAWA_REJ_CUPracownik Ministerstwa z dostępem do zestawienia z rejestru cudzoziemców NAWATAK• Wyszukiwanie i przeglądanie w rejestrze cudzoziemców NAWA MIN_ADM
OPI_CK_ZGLOSZENIEPracownik OPI uprawniony do zgłaszania kandydatów w wyborach do CKdsSTTAK• Zgłaszanie kandydatów w wyborach do CKdsSTINST_NAUK_ADM
OPI_EKSPERTOPI ekspertNIE• Zarządzanie zgłoszeniami użytkowników przez eksperta.INST_NAUK_ADM
OPI_HELPOPI helpdeskNIE• Zarządzanie zgłoszeniami użytkowników przez pracownika helpdeskINST_NAUK_ADM
OPI_HELP_JEDNOSTKIOPI helpdesk z dostępem do jednostekNIE• Posiada uprawnienia do przeglądania danych jednostek wszystkich uczelni/instytucji naukowych oraz do zmiany statusu tych jednostekINST_NAUK_ADM
OPI_PODGLADOPI podglądNIE• Wewnętrzna rola OPI.INST_NAUK_ADM
OPI_PODGLAD_ORPDRola dla Helpdesk do podglądu danych w ORPDNIE• Wewnętrzna rola OPI.INST_NAUK_ADM
POLON_MANAGERPOL-on menadżerNIE• Wewnętrzna rola OPI.INST_NAUK_ADM
SYS_ADMAdministrator SystemuTAK• Przeglądanie zestawienia wszystkich ról zdefiniowanych w systemie
• Edytowanie danych użytkowników (nadawanie roli SYS_ADM i MIN_ADM w kontekście wszystkich instytucji nadzorujących)
• Edytowanie danych podstawowych i haseł wszystkich użytkowników
SYS_ADM
PAN_DR_DRHABPracownik Polskiej Akademii Nauk z dostępem do nadanych stopniTAK• Przeglądanie zestawienia zawiadomień dotyczących osób, którym jednostka nadała stopień doktora lub doktora habilitowanegoMIN_ADM
PKA_DR_DRHABPracownik Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dostępem do nadanych stopni oraz streszczeń, recenzji i autoreferatówTAK• Przeglądanie zestawienia zawiadomień dotyczących osób, którym jednostka nadała stopień doktora lub doktora habilitowanego
• Przeglądanie bazy streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych
MIN_ADM
PKA_ORPDAudytor Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dostępem do przeglądu prac dyplomowychNIE• Przeglądanie prac dyplomowych.MIN_ADM
PKA_PRPracownik Polskiej Komisji AkredytacyjnejTAK• Przeglądanie wykazu studentów.
• Przeglądanie zestawienia pracowników.
• Generowanie raportu przekroczeń minimum kadrowego w jednostkach.
• Przeglądanie raportu minimum kadrowego w jednostkach.
• Przeglądanie zestawienia uprawnień do prowadzenia kierunków studiów oraz prowadzonych kierunków.
MIN_ADM
WYBORY_CK_WYNIKISekretarz komisji wyborczej CKdsSTNIE• Sekretarz komisji wyborczej CKdsSTSYS_ADM