← Powrót

Często zadawane pytania

Konta w systemie

Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dlaczego przy wpisywaniu danych w systemie POL-on, nie wyszukuje się użytkownik o takich danych, choć na pewno posiada konto w systemie?

Jeśli użytkownik posiada konto w systemie POL-on, ale nie posiada roli w danej instytucji, nie jest widoczny na zestawieniu użytkowników tej instytucji.

Dlaczego posiadając rolę MIN_ADM nie mogę nadawać ról w instytucji?

System ról oraz reguły zarządzania nimi zostały określone w taki sposób, iż użytkownik posiadający rolę MIN_ADM nadać może jedynie role administratorów w jednostkach (INST_ADM, INST_NAUK_ADM). Role do poszczególnych obszarów (np. INST_PR, INST_KIERUNKI_ADM idt.) w jednostce nadać może jedynie administrator (INST_ADM, INST_NAUK_ADM) danej jednostki.

Dlaczego nie mogę nadać użytkownikowi własnego resortu roli MIN_HELP?

Rolę MIN_HELP nadać może jedynie użytkownik z rolą MIN_ADM.

Gdzie mam się zgłosić jeśli zapomniałem hasła do konta w systemie POL-on?

W celu zresetowania hasła należy na stronie logowania kliknąć w link „Nie możesz się zalogować?” a następnie podać adres e-mail, na który zakładane było konto. Na podany adres email zostanie wysłany link resetujący hasło. W celu zresetowania hasła należy odebrać pocztę i postępować zgodnie z instrukcją w mailu.

Dlaczego nie mogę się zalogować na konto w systemie POL-on?

Brak możliwości rejestracji oznaczać może:

 • użytkownik wprowadza błędne dane logowania (login, hasło);
 • konto użytkownika zostało zablokowane;
 • konto użytkownika zostało usunięte;

W celu wyjaśnienia przyczyn należy skontaktować się z administratorem w Państwa jednostce.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak utworzyć konto w systemie POL-on?

Warunki konieczne jakie należy spełnić, aby mieć możliwości tworzenia kont w systemie POL-on dla użytkowników swojej instytucji:

 • posiadanie konta w systemie POL-on, w kontekście swojej instytucji
 • posiadanie roli w zależności od kontekstu:
  • MIN_ADM
  • INST_ADM
  • INST_NAUK_ADM

Konto w systemie tworzymy dla użytkownika, poprzez wybór z menu ścieżki Administracja → Użytkownicy, kliknięcie w przycisk Dodaj użytkownika i wypełnienie w formularzu minimum wymaganych danych i zapisanie ich.

Jak nadać rolę użytkownikowi?

Aby nadać określoną rolę użytkownikowi należy wejść w Administracja → Użytkownicy → kliknąć w podlinkowane nazwisko lub login użytkownika, któremu ma zostać nadana rola → zakładka „Role użytkownika” → przycisk „Dodaj”. W kreatorze, który się uruchomi należy wybrać rolę oraz jednostkę w kontekście której ma zostać przydzielona. Możliwość przydzielania ról użytkownikom w jednostce posiada administrator jednostki, tj. osoba z rolą INST_ADM (w przypadku uczelni) lub INST_NAUK_ADM (w przypadku instytutów).

Jak usunąć rolę użytkownikowi?

Rolę usunąć może jedynie użytkownik z rolą administratora.

Ścieżka dostępu: Administracja → Użytkownicy → Szczegóły danego użytkownika (link będący nazwiskiem lub loginem) → zakładka Role użytkownika → akcja Usuń (akcja w ostatniej kolumnie na liście ról)