Menadżer multimediów

Wysyłanie pliku

Pliki w terminy

Plik

Data:
2018/05/10 09:21
Nazwa pliku:
20180205_308_rozporzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_jednolitego_tekstu_rozporzadzenia_w_sprawie_sposobu_prowadzenia_oraz_szczegolowego_trybu_udostepniania_rejestru_zwiazkow_uczelni_publicznych.pdf
Rozmiar:
284KB
Odnośniki do:
Baza aktów prawnych