← Powrót

Edycja i usuwanie konferencji


Edycja konferencji

Będąc w szczegółach konferencji, po naciśnięciu przycisku Edytuj wyświetlany jest formularz edycji. Wszystkie dane dotyczące konferencji podlegają edycji.


Usunięcie konferencji

W celu usunięcia konferencji wystarczy nacisnąć przycisk Usuń w szczegółach konferencji. Jeśli do konferencji dodano inne jednostki niż jednostka w kontekście, której dodana została konferencja, wówczas po potwierdzeniu operacji usunięcia wyświetlony zostanie komunikat:

Aby usunąć konferencję, należy postąpić zgodnie z komunikatem.