← Powrót

Dodawanie nowej konferencji

Zakres informacji jaki należy uzupełnić w trakcie dodawania jest niezależny od rodzaju konferencji.

W Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce nie ma podziału na konferencję krajową i zagraniczną, dlatego wymagane są wszystkie pola dla obu rodzajów konferencji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, konferencja jest międzynarodowa dopiero wtedy kiedy 1/3 czynnych uczestników reprezentujących referaty, reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe, zatem w konferencji krajowej, również mogę być referaty wygłaszane przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych.

Wymagane jest wykazanie poniższych danych:

 • Rok organizacji
 • Jednostka realizująca/współrealizująca konferencję
 • Nazwa konferencji
 • Rodzaj konferencji:
  • krajowa
  • międzynarodowa
 • Liczba uczestników konferencji
 • Liczba uczestników prezentujących referaty
 • Liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
 • Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
 • Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji