← Powrót

Opis modułu

Konferencje naukowe wchodzą w skład modułu Działania upowszechniające naukę.
Zadaniem funkcjonalności jest gromadzenie danych o Konferencjach naukowych, których organizatorem lub współorganizatorem była jednostka.

Zgodnie z ustawą w systemie POL-on powinny znaleźć się informacje o zorganizowanych konferencjach naukowych. Rozporządzenie o Systemie Informacji o Nauce doprecyzowuje zakres zbieranych informacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym § 12 pkt 3:

  • konferencja krajowa, to taka w której wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych,
  • konferencja międzynarodowa, to taka, na której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe.