← Powrót

Często zadawane pytania

Konferencje naukowe


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy są jakieś wytyczne odnośnie formatowania informacji o konferencjach (stosowanie wielkich liter, kursywy, cudzysłowu)?

Formatowanie informacji o konferencjach powinno być na tyle użyteczne, żeby można było w praktyce wykorzystywać dane do opracowywania różnych materiałów analitycznych. Najlepiej nie stosować więc wielkich liter chyba, że występują nazwy własne, kursywy oraz cudzysłowu, itp.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak wprowadzać dane do modułu Konferencje Naukowe?

Aby korzystać z modułu „Konferencje naukowe” należy posiadać rolę INST_KONFERENCJE_ADM. Dane do modułu wprowadzamy za pomocą polecenia „Dodaj”, widocznego na stronie Zestawienia dla danej jednostki.

W jaki sposób należy zmienić jednostkę naukową - współorganizatora konferencji?

Współorganizatora można usunąć w szczegółach konferencji (zakładka Jednostki). Aktualnie może to zrobić każdy z współorganizatorów, który posiada rolę INST_KONFERENCJE_ADM.

Czy konferencje współorganizowane przez kilka jednostek należy zgłosić tylko raz, czy tyle razy, ile jest współorganizatorów?

Konferencję należy zgłosić raz, a w zakładce Jednostki dodać wszystkich organizatorów.

W jaki sposób można dopisać jednostkę jako współorganizatora konferencji?

Użytkownik posiadający rolę INST_KONFERENCJE_ADM po wprowadzeniu danej konferencji musi z poziomu zakładki Jednostki wprowadzić wszystkich pozostałych jej współorganizatorów. Mogą to być jednostki naukowe jak i też jednostki spoza systemu.

Czy wykaz konferencji zaciąga się z Ankiety jednostki?

Informacje o konferencjach naukowych nie są przenoszone między Ankietą jednostki a modułem Działania upowszechniające naukę. Brakujące konferencje należy wprowadzić do systemu Pol-on.