← Powrót

Często zadawane pytania

Uruchomione studia


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W jaki sposób można dokonać zmiany nazwy kierunku bez zmiany efektów kształcenia?

Ta operacja wymaga indywidualnej merytorycznej analizy stanu faktycznego dokonywanej na podstawie dokumentacji przesłanej przez uczelnię.

Czy do wydziału, który nie jest oznaczony jako jednostka podstawowa, można dodać kierunki?

Do wydziału, który nie jest oznaczony jako jednostka podstawowa nie można dodać uprawnienia do prowadzenia studiów.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jak zmienić w 'uruchomionych kierunkach' datę rozpoczęcia kształcenia?

Korekty daty rozpoczęcia kształcenia na kierunku można dokonać poprzez opcję „Koryguj” w danych szczegółowych studiów, jeśli nie są wykazani na kierunku studenci przyjęci z tą samą datą. W takiej sytuacji należy najpierw skorygować datę rozpoczęcia studiów przez ww studentów, a następnie datę rozpoczęcia kształcenia. Data przyjęcia studenta nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia kształcenia w danych kierunku.

Jak postąpić w przypadku, gdy chcemy zmniejszyć liczbę semestrów danego kierunku (byłaby to jedyny zmieniony parametr)?

Na tym samym uprawnieniu nie da się otworzyć kolejnego kierunku różniącego się jedynie ilością semestrów. Od strony technicznej w takiej sytuacji możliwe jest pozostawienie studiów z wyższą liczbą semestrów i podawanie odpowiednio daty ukończenia już po siódmym semestrze. Niestety jest to tylko rozwiązanie od strony technicznej, przekładające się na możliwość wystąpienia nieprawidłowości w różnych statystykach wykonywanych dla Ministerstwa bądź innych podmiotów. Aby ustalić rozwiązanie problemu proszę napisać zgłoszenie merytoryczne aby pracownik MNiSW mógł ustosunkować się do zaistniałego problemu i ustalić właściwą ścieżkę postępowania.