← Powrót

Dotacje w inwestycje

NAZWA POLAWYMAGALNOŚĆ (Tak/Nie)WARUNEKKOMENTARZ
ROKTakWartość musi być równa bądź większa niż 1900
ŻRÓDŁOTakźródła (pole wyboru):
- Środki z budżetu państwa: Część 28 - Nauka
- Środki z budżetu państwa: Część 38 - Szkolnictwo Wyższe
- Środki z Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
- Środki z Unii Europejskiej: Program Infrastruktura i Środowisko (POiŚ)
- Środki z Unii Europejskiej: Rozwój Polski Wschodniej (RPW)
- Środki z Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny (RPO)
- Środki własne instytucji
- Inne
INNE ŹRÓDŁONieWymagane wprowadzenie opisu dla źródła dotacji: INNE
KWOTA DOTACJITakŚrodki pozyskane ze wskazanego źródła dotacji, które zostały faktycznie wykorzystane.