To jest stara wersja strony!


← Powrót

Dane podstawowe

NAZWA POLAWYMAGALNOŚĆ (Tak/Nie)WARUNEKKOMENTARZ
NAZWA INWESTYCJITak
TERMIN REALIZACJI ODTakTermin realizacji od' nie może być wcześniejszy niż 'Termin realizacji do'
Musi być datą z zakresu od '1900-01-01' do 'data bieżąca'.
Format daty RRRR-MM-DD
TERMIN REALIZACJI DOTakDla inwestucji o statusie ZREALIZOWANA 'Termin realizacji do' powinien być wcześniejszy niż 'data bieżąca'
Dla inwestycji o statusie W REALIZACJI 'Termin realizacji do' powinien być późniejszy bądź równy 'dacie bieżącej'
Termin bądź planowany termin zakończenia inwestycji - Podanie wartości jest wymagane!
DODATKOWE INFORMACJENie
ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJITakWartość musi być większa od 0
STATUS TakStatus:
- W realizacji
- Zrealizowana
INSTYTUCJA/ JEDNOSTKA(-I) ZWĄZANA Z INWESTYCJĄTakInstytucja/jednostka(-i) dla której realizowana jest inwestycja
NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄNie
INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z INWESTYCJĄNie