← Powrót

Dodaj infrastrukturę związaną z inwestycją

Użytkownik z rolą INST_INWESTYCJE_ADM wchodząc w szczegóły inwestycji, na zakładkę Infrastruktura związana z inwestycją ma możliwość dodania do niej infrastruktury naukowo-badawczej, poprzez wyszukanie i wskazanie infrastruktury. Wówczas infrastruktura będzie wyświetlana na liście infrastruktury powiązanej z inwestycją.

W celu usunięcia nieruchomości powiązanych z inwestycją, poprzez kliknięcie w przycisk Usuń i akceptacje potwierdzenia wykonywanej operacji.