← Powrót

Dodaj nieruchomość związaną z inwestycją

Użytkownik z rolą INST_INWESTYCJE_ADM ma możliwość w szczegółowych danych inwestycji, na zakładce Nieruchomości związane z inwestycją, powiązania nieruchomości z inwestycją poprzez wyszukanie i wskazanie nieruchomości. Wówczas nieruchomość widoczna jest na liście nieruchomości powiązanych z daną inwestycją (kliknięcie w nazwę nieruchomości powoduje przejście do jej szczegółów).

W celu usunięcia nieruchomości powiązanych z inwestycją, poprzez kliknięcie w przycisk Usuń i akceptacje potwierdzenia wykonywanej operacji.