← Powrót

Opis modułu

Moduł Inwestycje powinien zawierać informacje o inwestycjach w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym.

W ramach funkcjonalności udostępniono możliwość:

  • zarządzania inwestycjami przez instytucje - niezbędna rola INST_INWESTYCJE_ADM
  • zarządzania dotacjami przez instytucje - niezbędna rola INST_INWESTYCJE_ADM
  • zarządzania instytucją/jednostką(-mi) związanymi z inwestycją - niezbędna rola INST_INWESTYCJE_ADM
  • zarządzania nieruchomościami związanymi z inwestycją - niezbędna rola INST_INWESTYCJE_ADM
  • zarządzania infrastrukturą związaną z inwestycją - niezbędna rola INST_INWESTYCJE_ADM
  • przeglądania Zestawienia inwestycji, jak również Zestawienia dotacji inwestycji w rozbiciu na lata - niezbędna rola INST_INWESTYCJE_ADM/ INST_INWESTYCJE_PODGLAD/ MIN_INWESTYCJE
  • przeglądania instytucji/jednostki(-ek) związanych z inwestycją - niezbędna rola INST_INWESTYCJE_ADM/ INST_INWESTYCJE_PODGLAD/ MIN_INWESTYCJE
  • przeglądania nieruchomości i infrastruktury powiązanej z inwestycją - niezbędna rola INST_INWESTYCJE_ADM/ INST_INWESTYCJE_PODGLAD/ MIN_INWESTYCJE