← Powrót


Czy należy wprowadzić inwestycje dla infrastruktury, której wartość nie przekracza 500 000 zł?

W Systemie Informacji o Nauce, w zakładce infrastruktura, należy wpisywać aparaturę naukowo-badawczej stanowiącą dużą infrastrukturę badawczą lub strategiczną infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 i 17a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).

Zatem należy wprowadzić informacje o inwestycjach w infrastrukturę mieszczącą się w ramach tej definicji, jeśli taka inwestycja miała miejsce.

UWAGA:
Za prawidłowość, rzetelność i terminowość danych i informacji wprowadzanych do Systemu odpowiada kierownik jednostki.