← Powrót


Czy łączny koszt inwestycji w przypadku inwestycji w trakcie realizacji - to koszt planowany całej inwestycji?

Łączny koszt inwestycji w trakcie jej realizacji, to wszystkie nakłady ujęte w kosztorysie inwestycyjnym, na jej realizację.