Menadżer multimediów

Wysyłanie pliku

Pliki w terminy

Plik

Data:
2018/02/09 08:28
Nazwa pliku:
20170421_859_ustawa_o_zmianie_ustawy_o_stopniach_naukowych_i_tytule_naukowym_oraz_o_stopniach_i_tytule_w_zakresie_sztuki_oraz_niektorych_innych_ustaw.pdf
Rozmiar:
236KB
Odnośniki do:
Baza aktów prawnych