← Powrót

Sprawozdania GUS

Szkolenie

Filmy szkoleniowe:

Wprowadzenie teoretyczne:

  • Odcinek 1 (17:50) Podstawy prawne i sposób realizacji modułu w systemie

Zastosowania praktyczne:

  • Odcinek 1 (21:49) Interfejs użytkownika - pomoc systemu, dane podstawowe i konieczne role.
  • Odcinek 2 (21:36) Interfejs użytkownika - raporty źródłowe, edycja i eksport/import danych.
  • Odcinek 3 (21:44) Interfejs użytkownika - zakładki dla całego formularza, jednostki zamiejscowe, dalsze uwagi dotyczące edycji, składanie formularza.