← Powrót

Obsługa jednostek zamiejscowych w sprawozdaniach GUS


Generowanie

Przy uruchomieniu generowania sprawozdania dla uczelni system daje możliwość wygenerowania dodatkowo sprawozdań dla jej jednostek zamiejscowych, rozumianych jako:

  • podstawowa jednostka zamiejscowa: jednostka jest oznaczona jako podstawowa i zamiejscowa, nieposiadająca żadnych nadrzędnych jednostek (pośrednich lub bezpośrednich) oznaczonych jako zamiejscowe
  • filia: jednostka oznaczona jako zamiejscowa, nie posiadająca żadnych nadrzędnych jednostek (pośrednich lub bezpośrednich) oznaczonych jako zamiejscowe, natomiast posiadająca co najmniej dwie jednostki podrzędne (pośrednie lub bezpośrednie) oznaczone jako podstawowe.
  • Collegium Medicum.

Taką samą możliwość system daje podczas ponownego generowania wygenerowanego już wcześniej sprawozdania.

Podczas pierwszego generowania sprawozdania użytkownik może wybrać, dla których spośród tych jednostek ma być wygenerowane odrębne sprawozdanie (domyślnie system podpowiada wszystkie jednostki). Podczas ponownego generowania sprawozdania użytkownik może zmienić lub zachować poprzednią listę jednostek, dla których były wygenerowane odrębne sprawozdania.

UWAGA!!!

Za każdym razem musi zostać wygenerowany KOMPLET FORMULARZY - jeżeli podczas kolejnego generowania sprawozdania użytkownik nie zaznaczy jakiejś jednostki to formularz, wygenerowany wcześniej dla tej jednostki, zostanie przez system usunięty.


Zawartość

W sprawozdaniu S-10 dla jednostek zamiejscowych uwzględniane są wyłącznie działy 1, 2, 3 i 4. W sprawozdaniu S-11 dla jednostek zamiejscowych uwzględniane są wszystkie działy. W sprawozdaniu S-12 dla jednostek zamiejscowych uwzględniane są działy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 13.


Zamiana statusu

Operacje oznaczania sprawozdania jako gotowego do wysłania go GUS, cofania sprawozdania do edycji, wysyłania go do GUS, odsyłania do korekty, pobierania do korekty przez uczelnię zmieniają status zarówno sprawozdania dla jednostki głównej, jak i jej jednostek zamiejscowych. Przy tym:

  • oznaczenie sprawozdań jako gotowych jest możliwe do wykonania jedynie wtedy, kiedy wszystkie te sprawozdania są w całości uzupełnione, nieedytowane już przez nikogo, a następnie zweryfikowane przez system jako poprawne. Ta operacja wykonywana jest z poziomu sprawozdania dla jednostki głównej.
  • wysłanie sprawozdań do GUS jest możliwe do wykonania jedynie wtedy, kiedy wszystkie te sprawozdania mają uzupełnione podsumowanie. Ta operacja wykonywana jest z poziomu sprawozdania dla jednostki głównej.
  • odesłanie do korekty jest możliwe do wykonania zarówno z poziomu zarówno sprawozdań dla jednostki głównej, jak i dla jednostek zamiejscowych. Wymagane przy tym powinno być dodanie komentarza z wyjaśnieniem potrzeby korekty co najmniej do jednego z tych sprawozdań.

Walidacja

Istnieje możliwość uruchomienia walidacji oddzielnie dla każdego ze sprawozdań. Przy oznaczaniu sprawozdań jako gotowych do wysłania walidowane są automatycznie wszystkie sprawozdania.