Wysłanie sprawozdania do GUS

Aby sprawozdanie oznaczone jako gotowe do przekazania do GUS zostało w istocie przekazane do GUS powinny zostać spełnione następujące warunki:

  • pracownik instytucji składającej sprawozdanie powinien uzupełnić wymagane dane widoczne na zakładce Podsumowanie sprawozdania dotyczące czasu pracy nad sprawozdaniem oraz danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania,
  • pracownik instytucji składającej sprawozdanie powinien zaznaczyć pole zawierające informację, że sprawozdanie zostało uzupełnione zgodnie z najlepszą wiedzą o stanie faktycznym,
  • następnie, w sprawozdaniu dla jednostki głównej, należy wybrać przycisk Przekaż do GUS widoczny ponad zakładką Podsumowanie sprawozdania.

Sprawozdanie przechodzi w nowy stan Wysłane do GUS i nie mogą być już więcej edytowane przez pracowników instytucji składającej sprawozdanie. Pracownicy tej instytucji, posiadający odpowiednie uprawnienia mogą jedynie przeglądać dane wprowadzone w tym sprawozdaniu.