← Powrót

Wysłanie sprawozdania do GUS

Aby sprawozdanie oznaczone jako gotowe do przekazania do GUS zostało w istocie przekazane do GUS powinny zostać spełnione następujące warunki:

  • pracownik instytucji składającej sprawozdanie powinien uzupełnić wymagane dane widoczne na zakładce Podsumowanie sprawozdania dotyczące czasu pracy nad sprawozdaniem oraz danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania, zarówno dla sprawozdania dla jednostki głównej, jak dla powiązanych z nim sprawozdań dla jednostek zamiejscowych
  • pracownik instytucji składającej sprawozdanie powinien zaznaczyć pole zawierające informację, że sprawozdanie zostało uzupełnione zgodnie z najlepszą wiedzą o stanie faktycznym, zarówno dla sprawozdania dla jednostki głównej, jak dla powiązanych z nim sprawozdań dla jednostek zamiejscowych,
  • następnie, w sprawozdaniu dla jednostki głównej, należy wybrać przycisk Przekaż do GUS widoczny ponad zakładką Podsumowanie sprawozdania.

Sprawozdanie dla jednostki głównej oraz dla powiązanych z nią jednostek zamiejscowych przechodzą w nowy stan Wysłane do GUS i nie mogą być już więcej edytowane przez pracowników instytucji składającej sprawozdanie. Pracownicy tej instytucji, posiadający odpowiednie uprawnienia mogą jedynie przeglądać dane wprowadzone w tym sprawozdaniu.